Kanopa

Kanopa je alabastrena ili keramička posuda s poklopcem u koju su Egipćani spremali mozak, srce, jetru i utrobu balzamiranih tijela. Stajale su u uglovima sarkofaga. Poklopac je imao oblik ljudske ili životinjske glave. Naziv posude dolazi od imena egipatskog grada Kanopa. Kanope su pronađene i u etrurskim grobovima.

Piše: Marsela Alić


Komentari