09.07.2020.

Filibustijeri

Filibustijeri je naziv za gusare u17. st.koji su pljačkali španjolske posjede u Zapadnoj Indiji.Naziv je vjerojatno izveden izlatinskogin finibus terrae: na kraju svijeta.Kasnije se...

Stadion – mjera za duljinu

U današnjem smislu stadion je mjesto na kojem se priređuju različita športska natjecanja i manifestacije. Prve stadione izgradili su stari Grci (poput onih u...

Historiografija ili povijest?

Između ovih dviju riječi postoji razlika. Naime, povijest se odnosi na događaje u prošlosti, a historiografija je znanost koja proučava prošla zbivanja. Prve kronologije...

Povijest SAD-a (1. dio)

Loading Povijest SAD-a (1. dio) var QuizWorks = window.QuizWorks || ; QuizWorks.push( );

Napoleondor

Napoleondor (na francuskom zlatni napoleon) bio je francuski zlatni novac od 20 franaka, kovan za vladavine Napoleona I. (1803. – 1814.) i Napoleona III. (1852. – 1870.)....

Paludamentum

Paludamentum je u antičkome Rimu bio grimizni vojnički plašt. Nosio se poviše bojne opreme i bio je znak vrhovnoga zapovjednika. Od Augusta paludamentum je...

Marseljeza

Marseljeza je francuska revolucionarna pjesma i nacionalna himna Francuske Republike. Riječi i (vjerojatno) skladbu napisao je u Strasbourgu 1792. francuski časnik C. J. Rouget de Lisle,...

Adar

Adar je dvanaesti mjesec babilonskoga i šesti mjesec židovskoga kalendara. Adar odgovara danima u veljači i ožujku. 14. i 15. adara slavi se židovski blagdan...

Maharadža

Maharadža je povijesna titula velikih indijskih knezova i vladarski naslov u Indiji. U doslovnom prijevodu znači veliki kralj. Manji plemići nosili su naslov radža, a maharadžine...

Yankee

Od sredine 19. stoljeća Yankee je pejorativni naziv na američkom Jugu za sve Amerikance sa Sjevera (posebno za vojnike Unije u Američkom građanskom ratu). Vjerojatno potječe...

Jednoselci

Jednoselci su plemići s jednim selištem, vlasnici plemićkih dvoraca (curia nobilitaris), koji su sami sa svojom obitelji obrađivali zemlju. Jednoselci nisu imali kmetskih selišta, pa...

Papirologija

Papirologija je pomoćna povijesna znanost koja se bavi proučavanjem sastava, porijekla, starosti, izrade i vrsta papira.

Gildski socijalizam

Gildski socijalizam je britanski pokret koji je zastupao program upravljanja gospodarstvom putem radničke kontrole i na globalnoj razini putem nacionalnih sustava gilda. Teoretsku osnovu pokretu...

Despocija

Despocija je politički sustav u kojem se vlada despotski. Takve su bile robovlasničke monarhije starog Istoka: Babilon, Perzija i Egipat. One su dosegnule visok stupanj gospodarske...

Dauphin

Dauphin je u Francuskoj sinonim za prijestolonasljednika. Od 1130. je naziv grofova Viennois. Kad je njihova pokrajina 1349. pripala Francuskoj dauphin postaje naslov francuskog prijestolonasljednika...

Pektoral

Pektoral je prsni nakit, obično u obliku limene pločice. Mogu biti vrlo veliki i raznoliki. Pronađeni su u grobovima mnogih starih kultura. 

Hoplomahija

Hoplomahija je grčka riječ za borbu teškim oružjem. Označaval je sportski dvoboj s kopljem i mačem u helenističko doba. Hoplomahija se vježbala u gimnazijama. Rimljani su preuzeli ovu borilačku...

Nadvojvoda

Nadvojvoda je službeni naslov punopravnih muških članova dinastije Habsburg. Nadvojvotkinja je ženski član dinastije Habsburg ili supruga nadvojvode. Naslov je 1453. uveo rimski njemački car Fridrik III. (IV.)...

Tedanius

U antičkim se izvorima spominje rijeka Tedanius koja dijeli zemlju Japoda od Liburna. Riječ je o rijeci koju danas nazivamo Zrmanja.

Glasija

Glasija (franc. glacis, od glacer: poravnati) je koso izravnano zemljište ispred rova nekadašnjih tvrđava ili drugih fortifikacijskih objekata, koje napadaču ne daje mogućnost zaštite.