fbpx
05.12.2021.

Mlado ljeto

Mlado ljeto je drugi naziv za novu godinu. Proslava nove godine kod slavenskih naroda uglavnom je novijega datuma i predstavlja mješavinu stranih utjecaja s ostatcima...

Ispod portreta Lenjina pronađen portret cara Nikole II.

Tijekom restauracije Lenjinova portreta u Osnovnoj školi broj 206 u Sankt Peterburgu došlo je do neobična otkrića. Riječ je o portretu na kojem je...

Cicuta

Plemićka obitelj u Krku Cicuta (ili Čikuta ili Čekuta) postoji sigurno od 15. st. Ubraja se među vodeće krčke plemićke obitelji od sredine 16. stoljeća....

Edomiti

Edomiti su bili pripadnici starovjekovnoga semitskog nomadskog naroda koji je od 14. st. pr. Kr. živio na visoravni Edom. Ona se nalazi između Mrtvog mora i zaljeva...

Drinopolje

Drinopolje je hrvatsko povijesno ime za današnji grad Edirne u europskom dijelu Turske. Osnovao ga car Hadrijan i zvao se Hadrianopolis. Od 1361. do 1453. bio je prijestolnica turskih...

Kanopa

Kanopa je alabastrena ili keramička posuda s poklopcem u koju su Egipćani spremali mozak, srce, jetru i utrobu balzamiranih tijela. Stajale su u uglovima sarkofaga. Poklopac...

Canabae

Oko rimskih legijskih logora naseljavali su se trgovci i obrtnici, čija su se naselja nazivala canabae. Prve canabae nastale su u provinciji Germaniji. U...

Omfalos

Omfalos (grč. ὀμφαλός: pupak) je u  antičkoj Grčkoj značilo središte ili svako pupkoliko izbočenje u sredini neke plohe (npr. štita). Omfalos je također bilo središte...

Turbe

Turbe (turski türbe < arapski turbā: grobnica) je u islamskom graditeljstvu nadgrobni spomenik bogate ili slavne osobe. Turbe je natkriveno i često se nalazi u blizini...

Gradina

Gradine su ostatci naselja na uzvisinama koja su bila utvrđena i stalno naseljena. Budući da se u njima živjelo, sadržavale su i obmrambene i...

Svastika

Svastika je  križ s četiri jednaka kraka. Svaki od njih završava produžetkom pod pravim kutom, okrenuti ulijevo. Riječ svastika potječe iz sanskrtsoga i znači sreća,...

Stećak

Stećak je kameni nadgrobni spomenik. Stećci su se podizali između 13. i 16. stoljeća. Najviše ih ima u Bosni i Hercegovini, zatim u Hrvatskoj,...

Tavernik

Tavernik je bila visoka državna i dvorska funkcija u Hrvatsko-Ugarskom Kraljevstu. Tavernikova zadaća bila je briga o kraljevim dragocjenostima te je bio nadležan za...

Drenovački

Drenovački ili Drinovački su hrvatska plemićka obitelj. Vjerojatno potiču iz srednjovjekovne Cetinske županije, a poslije se spominju na rijeci Radonji, u Cazinskoj krajini i Metliki. Neki su...

Filibustijeri

Filibustijeri je naziv za gusare u17. st.koji su pljačkali španjolske posjede u Zapadnoj Indiji.Naziv je vjerojatno izveden izlatinskogin finibus terrae: na kraju svijeta.Kasnije se...

Stadion – mjera za duljinu

U današnjem smislu stadion je mjesto na kojem se priređuju različita športska natjecanja i manifestacije. Prve stadione izgradili su stari Grci (poput onih u...

Historiografija ili povijest?

Između ovih dviju riječi postoji razlika. Naime, povijest se odnosi na događaje u prošlosti, a historiografija je znanost koja proučava prošla zbivanja. Prve kronologije...

Povijest SAD-a (1. dio)

Loading Povijest SAD-a (1. dio) var QuizWorks = window.QuizWorks || ; QuizWorks.push( );

Napoleondor

Napoleondor (na francuskom zlatni napoleon) bio je francuski zlatni novac od 20 franaka, kovan za vladavine Napoleona I. (1803. – 1814.) i Napoleona III. (1852. – 1870.)....

Paludamentum

Paludamentum je u antičkome Rimu bio grimizni vojnički plašt. Nosio se poviše bojne opreme i bio je znak vrhovnoga zapovjednika. Od Augusta paludamentum je...