26.01.2020.

Yankee

Od sredine 19. stoljeća Yankee je pejorativni naziv na američkom Jugu za sve Amerikance sa Sjevera (posebno za vojnike Unije u Američkom građanskom ratu). Vjerojatno potječe...

Jednoselci

Jednoselci su plemići s jednim selištem, vlasnici plemićkih dvoraca (curia nobilitaris), koji su sami sa svojom obitelji obrađivali zemlju. Jednoselci nisu imali kmetskih selišta, pa...

Papirologija

Papirologija je pomoćna povijesna znanost koja se bavi proučavanjem sastava, porijekla, starosti, izrade i vrsta papira.

Gildski socijalizam

Gildski socijalizam je britanski pokret koji je zastupao program upravljanja gospodarstvom putem radničke kontrole i na globalnoj razini putem nacionalnih sustava gilda. Teoretsku osnovu pokretu...

Despocija

Despocija je politički sustav u kojem se vlada despotski. Takve su bile robovlasničke monarhije starog Istoka: Babilon, Perzija i Egipat. One su dosegnule visok stupanj gospodarske...

Dauphin

Dauphin je u Francuskoj sinonim za prijestolonasljednika. Od 1130. je naziv grofova Viennois. Kad je njihova pokrajina 1349. pripala Francuskoj dauphin postaje naslov francuskog prijestolonasljednika...

Pektoral

Pektoral je prsni nakit, obično u obliku limene pločice. Mogu biti vrlo veliki i raznoliki. Pronađeni su u grobovima mnogih starih kultura. 

Hoplomahija

Hoplomahija je grčka riječ za borbu teškim oružjem. Označaval je sportski dvoboj s kopljem i mačem u helenističko doba. Hoplomahija se vježbala u gimnazijama. Rimljani su preuzeli ovu borilačku...

Nadvojvoda

Nadvojvoda je službeni naslov punopravnih muških članova dinastije Habsburg. Nadvojvotkinja je ženski član dinastije Habsburg ili supruga nadvojvode. Naslov je 1453. uveo rimski njemački car Fridrik III. (IV.)...

Tedanius

U antičkim se izvorima spominje rijeka Tedanius koja dijeli zemlju Japoda od Liburna. Riječ je o rijeci koju danas nazivamo Zrmanja.

Glasija

Glasija (franc. glacis, od glacer: poravnati) je koso izravnano zemljište ispred rova nekadašnjih tvrđava ili drugih fortifikacijskih objekata, koje napadaču ne daje mogućnost zaštite. 

Buleuterij

Buleuterij (grč. βουλευτήρıον: vijećnica) je istaknuta javna zgrada u antičkoj Grčkoj. Nalazila se na glavnom trgu, a u njoj su se održavale rasprave o političkim...

Templari

Templari su katolički viteški red utemeljen u Jeruzalemu 1119. Službeni naziv reda glasi Siromašni vitezovi Kristovi i Salomonova hrama. Utemeljio ga je Hugues de Payins...

Kuomintang

Kuomintang je Kineska nacionalna stranka. Nastala je 1912. sa svrhom stvaranja nove, demokratske kineske države. Pod utjecajem Sun Jat-sena, i uz pomoć sovjetskih komunista, stranka je bila...

Čedadsko evanđelje

Čedadsko evanđelje ili Čedadski evanđelistar nazvan je prema slovenskom liku imena za grad Cividale del Friuli. Latinski je naziv Codex Aquileiensis. To je rukopisni kodeks...

Zakonik dvanaest ploča

Zakonik dvanaest ploča (lat. Lex duodecim tabularum) je prva kodifikacija rimskog prava. Donesen je 451. pr. Kr. Zakonik je bio objavljen na rimskom forumu na 12...

Proboj

U kopnenim vojnim operacijama proboj je napadni manevar s ciljem probijanja kroz protivničke obrambene položaje ili proširenja stvorenog prolaza. Namjera može biti i osvajanje...

Ispod portreta Lenjina pronađen portret cara Nikole II.

Tijekom restauracije Lenjinova portreta u Osnovnoj školi broj 206 u Sankt Peterburgu došlo je do neobična otkrića. Riječ je o portretu na kojem je...