Na današnji dan

Sveti Kristofor i Nevis – najmanja američka nezavisna država (1983.)

Država Sveti Kristofor i Nevis dobila je nezavisnost 19. rujna 1983. godin. Zanimljivo je da je to danas najmanja od svih američkih nezavisnih država. Naime, Sveti Kristofor i Nevis otočna je država u Karibima, površine samo 261 četvornog kilometra, a od nje nema manje države ni u Sjevernoj ni u Južnoj Americi. I po broju stanovnika (nešto više od 50.000) to je najmanja država na američkom prostoru. Malobrojne su nezavisne države u svijetu koje imaju manje stanovnika od Svetog Kristofora i Nevisa (npr. Lihtenštajn, Monako i San Marino).

Država Sveti Kristofor i Nevis sastoji se od dvaju otoka koji se spominju u njezinom nazivu, s time da je površina Svetog Kristofora oko 176, a Nevisa oko 93 četvorna kilometra. Ukupna površina cijele države manja je od površine hrvatskog otoka Korčule.

Domorodačko stanovništvo na otocima su Karibijci. Otkrio ih je Kristofor Kolumbo na drugom putovanju 1493. – 1496. godine. Za vlast nad otocima u 17. stoljeću sukobili su se Englezi i Francuzi, koji su osnovali prva naselja. Na otoku Sveti Kristofor neko vrijeme posjed su imali vitezovi ivanovci, poznati i kao malteški vitezovi. Naime, taj je viteški red u 17. stoljeću držao posjede na nekoliko karipskih otoka. Nakon što su Englezi uspostavili koloniju, otoci su pripali njima 1783. godine. Sredinom 20. stoljeća postali su dio Zapadnoindijske federacije, a 1967. stekli su unutarnju samoupravu. U rujnu 1983. ovisu karipski otoci proglasili neovisnost.  

Danas državljanstvo Svetog Kristofora i Nevisa mogu dobiti i strani ulagači. Jedan od uvjeta je ulaganje u nekretnine na području Svetog Kristofora i Nevisa u vrijednosti od barem 400.000 dolara. Oni koji steknu državljanstvo na taj način, posjeduju ga doživotno, a ono se prenosi i na njihove potomke.


Komentari