Na današnji dan

Zagrebački ured za socijalno osiguranje brinuo o radnicima čitave Kraljevine SHS – 1922.

Za potrebe novoosnovanog Ureda izgrađena je nova zgrada.

Današnji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje započeo je svoje djelovanje 14. svibnja 1922. godine kao Središnji ured za osiguranje radnika. Osnovan je temeljem Zakona o osiguranju radnika, a njegov prvi ravnatelj bio je Vilim Bukšeg, tada istaknuta osoba hrvatske socijalne politike. Organiziran je na principima samouprave, u skladu s načelima proklamiranim u novoosnovanoj Međunarodnoj organizaciji rada. 

Središnji ured, sa sjedištem u Zagrebu, bio je nositelj socijalnog osiguranja radnika za čitavu tadašnju Kraljevinu SHS, a na početku svog djelovanja na području Hrvatske obuhvaćao je 137.404. osiguranika. Ured je imao mirovinski (rentni) odjel, u kojem se odlučivalo o mirovinama ostvarenim zbog nesreće na poslu i profesionalne bolesti te mirovinama preuzetim na temelju sukcesije bivše Austro-Ugarske Monarhije. Imao je i odjel za zdravstveno osiguranje radnika iz kojeg se razvio današnji Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Središnji ured izdavao je mjesečnu socijalno-političku reviju Radnička zaštita, koja je izlazila još od 1919. godine, a uređivao ju je poznati stručnjak za socijalno osiguranje dr. Božidar Adžija, kasniji ravnatelj mirovinskog odjela. Uz reviju povremeno su izdavane publikacije i priručnici radi održavanja kvalitete rada i prakse zaposlenika u provedbi osiguranja. 

Za potrebe novoosnovanog Ureda izgrađena je nova zgrada na zemljištu između današnjeg hotela Esplanade i Botaničkog vrta prema projektu arhitekta Rudolfa Lubynskog. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i danas je smješten u toj zgradi, na adresi Mihanovićeva ulica br. 3.


U vrijeme Nezavisne Države Hrvatske preimenovan je u Središnjicu osiguranja radnika, a revija mijenja ime u Hrvatsko družtvovno osiguranje. Nakon Drugog svjetskog rata osniva se Središnji zavod za socijalno osiguranjea 1971. godine zdravstveno osiguranje odvaja se od mirovinskogU samostalnoj Hrvatskoj zakonom iz 1998. godine osnovan je današnji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje sa sjedištem u Zagrebu i područnim službama u sjedištima županija te ispostavama u većim mjestima.

piše: Dražen Krajcar

Komentari