Na današnji dan

Papa umro u zarobljeništvu francuskih revolucionara (1799.)

Dana 29. kolovoza 1799. umro je papa Pio VI., zarobljen u gradiću Valence u Francuskoj tijekom Revolucije. Zanimljivo je da je taj papa vladao najduže od svih papa do tada, osim možda sv. Petra, pune 24 i pol godine. Rođen je u Italiji kao grof Giovanni Angelo Braschi i postao je papom u doba kad je Sveta Stolica bila pod jakim pritiskom prosvjetiteljskih vladara koji su joj željeli ograničiti vlast. Primjerice, kad je habsburški car Josip II., sin Marije Terezije, uvodio silne promjene u državi zatvaranjem samostana, Pio VI. osobno je doputovao u Beč da pokuša razuvjeriti cara. Međutim, to mu nije uspjelo.

Kad je izbila Francuska revolucija, papa je nastojao kompenzirati njenu djelatnost usmjerenu protiv Crkve. Francuska je vojska pod vodstvom Napoleona Bonapartea, tada generala, prodrla u Italiju, porazila papinske vojne jedinice, a kasnije i zauzela grad Rim. Željeli su prisiliti papu da se odrekne vlasti nad Papinskom Državom, a kad je on to odbio, stavili su ga u zarobljeništvo. Sproveden je isprva u Sienu i Certosu u Toskani, a kasnije je prebačen preko Parme, Piacenze, Torina i Grenoblea u zatvore u Francuskoj. Na kraju je zatočen u francuskom gradiću Valence, na obali rijeke Rhone, stotinjak kilometara južno od Lyona. Gradić Valence slavan je po tome što je davno prije Cesare Borgia nosio titulu vojvode od Valencea (Valentina) nazvanu po tom gradu (zato su Cesarea Borgiju kraćeno zvali Valentino). Danas tu titulu nosi princ od Monaka.

Svega šest tjedana nakon dolaska u Valence, papa je umro. Nastao je problem u Katoličkoj crkvi, jer je Rim bio pod francuskom okupacijom, pa nije bilo moguće u njemu održati izbor novog pape. Kardinali su se stoga sastali u Veneciji, jer je navodno postojala odredba da se u slučaju da je Rim nedostupan, konklava održi u gradu iz kojeg potječe najveći broj kardinala. To je bio prvi put od davne 1417. da je izbor pape održan izvan Rima. Kardinali su se sastali u samostanu San Giorgio Maggiore u Veneciji, na otočiću koji se vidi ravno nasuprot duždevoj palači. Izabran je Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti za papu Pija VII., a budući da je sva oprema bila u Rimu, novi je papa morao biti okrunjen tijarom izrađenom iz papira.

Komentari