Na današnji dan

Obaveza nošenja židovske žute zvijezde u Trećem Reichu – 1941.

Radilo se o zloglasnim žutim zvijezdama, na kojima je bilo napisano Jude. Odredbu je potpisao zloglasni Reinhard Heydrich.

Dana 19. rujna 1941. godine stupila je u Trećem Reichu na snagu odredba o obaveznom nošenju znakova za raspoznavanje kod Židova. Odredba se odnosila na područje Njemačke, ali i na područje tzv. Protektorata Češke i Moravske (njem. Protektorat Böhmen und Mähren). Radilo se o zloglasnim žutim zvijezdama, na kojima je bilo napisano Jude. Kasnije su žute zvijezde proširene i na ostale europske zemlje koje su bile pod utjecajem Sila osovine, no ondje je riječ Jude zamijenjena odgovarajućom riječi za Židove na lokalnom jeziku (Juif u Francuskoj, Jood u Nizozemskoj itd.)

Odredbu je potpisao zloglasni Reinhard Heydrich. Taj tvrdokorni nacist bio je u to doba direktor Glavne službe sigurnosti Reicha, a usporedno je držao i funkciju predsjednika Interpola (institucije koja postoji i danas, a ima svjetsko sjedište u Lyonu). Po činu je Heydrich bio SS-Gruppenführer i general policije, a samo pet dana nakon ove odredbe unaprijeđen je u još viši čin SS-Obergruppenführera.

Komentari