Na današnji dan

Kraj prohibicije u SAD-u – 1933.

Za vrijeme prohibicije u SAD-u je porastao organizirani kriminal.

Prohibicija u SAD-u službeno je završila petog prosinca 1933. godine. Radilo se o zabrani prodaje, proizvodnje, uvoza i prijevoza alkoholnih pića na razini cijelokupnih Sjedinjenih Američkih Država. Prohibicija je trajala još od 17. siječnja 1920. godine, a bila je regulirana i na razini Ustava.Uvedena je s uvjerenjem da ćesmanjiti ili čak ukloniti socijalne probleme vezane uz alkoholizam, kriminal, duševne bolesti i siromaštvo.

Ukupno je prohibicijsko razdoblje trajalo 13 godina i 11 mjeseci. Tijekom prohibicije upotreba alkoholnih pića u religijskim obredima bila je dopuštena (primjerice, upotreba vina pri katoličkoj Svetoj Misi).

Suprotno onome što se očekivalo za vrijeme prohibicije u SAD-u porastao organizirani kriminal. Konzumacija alkohola nešto se smanjila, no znatne količine alkoholnih pića proizvodile su se i raspačavale ilegalno. Neki gangsteri zarađivali su milijune dolara na ilegalnoj prodaji alkoholnih pića. Prilično se brzo pokazalo da prohibicija donosi negativne posljedice. U doba Velike gospodarske krize prohibicijske su mjere ukinute na saveznoj razini. Ipak, neke su lokalne teritorijalne jedinice i dalje zadržale zakone o zabrani konzumiranja alkohola (osobito na jugu SAD-a).Danas je u SAD-u prohibicija na snazi u nekoliko stotina okruga, što je posljedično povećalo prodaju alkoholnih pića u susjednim okruzima koji nemaju prohibiciju.

piše: Dražen Krajcar


Komentari