Na današnji dan

Kangxi – moćni kineski car koji je vladao 61 godinu – 1654.

Po broju stanovnika Kangxijeva je država nadmašivala cijelu Europu.

Moćni kineski car Kangxi, jedan od najcjenjenijih vladara u kineskoj povijesti, rođen je četvrtog svibnja 1654. godine. Na vlasti se održao duže od bilo kojeg drugog kineskog cara, ukupno 61 godinu (od 1661. do 1722. godine.). Proširio je granice Kine tako da je ona uključivala Tibet, Mongoliju, Tajvan i Koreju kao protektorat, a zaustavio je i Rusko Carstvo, koje se u doba Petra Velikog pokušavalo širiti na istok.

Po broju stanovnika Kangxijeva je država nadmašivala cijelu Europu, a i cijelu Indiju, tako da u tom pogledu nije imao konkurencije. U njegovo doba Kina je prolazila kroz dugoročnu stabilnost te relativno bogatstvo nakon godina rata i kaosa.

Kangxi je imao intenzivne kontakte s Europljanima. Naime, u njegovo su vrijeme boravili u Kini isusovci kao misionari. Kineski su vladari zapravo prilično cijenili isusovce kao vjerojatno najškolovanije ljude na svijetu u to doba, i to ne samo iz područja teologije, nego i iz prirodnih znanosti. Kangxi slovi sve do danas za vrlo mudrog cara, a njegovom inicijativom sastavljen je i Kangxi rječnik. Posjedovao je značajnu knjižnicu, a svoje misli zabilježio je i za potomstvo.

Kangxi je imao 64 supruge, a ukupan broj djece procjenjuje mu se na 56. Umro je u 69. godini u Pekingu.


piše: Dražen Krajcar

Komentari