Na današnji dan

Kardinal Joseph Ratzinger izabran za papu Benedikta XVI. – 2005.

Konklava 2005. godine bila je relativno kratka, nije trajala ni puna dva dana. Na izboru je sudjelovalo ukupno 115 kardinala s pravom glasa.

Dana 19. travnja 2005. godine izabran je na konklavi u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu kardinal Joseph Ratzinger za papu. Izbor je obavljen nakon četiri kruga glasovanja. Naime, ako nijedan kandidat ne dobije dvije trećine glasova, izbor se ponavlja. Pri takvom neuspješnom glasovanju kroz dimnjak Sikstinske kapele pušta se crni dim. Tek ako je glasovanje bilo s dvotrećinskom većinom izabran je novi papa i u tom slučaju se kroz dimnjak pušta bijeli dim.

Konklava 2005. godine bila je relativno kratka, nije trajala ni puna dva dana. Slično tako, i konklava 2013. godine trajala je oko 2 dana. Na izboru je 2005. godine sudjelovalo ukupno 115 kardinala s pravom glasa. Zanimljivo je da je od njih više od polovice (58) bilo iz Europe. Novi papa Benedikt XVI. inauguriran je 24. travnja, u bazilici sv. Petra. Ustoličenje se obavlja tako da papa prima papinski prsten (ribarski prsten nazvan tako po tradiciji sv. Petra koji je bio ribar) i palij (bijelu vrpcu s križevima oko vrata). Nekada se obavljala i papinska krunidba trostrukom tijarom, no taj običaj je napustio još papa sluga Božji Ivan Pavao I.

Dana 11. veljače 2013., Vatikan je objavio da se papa Benedikt odriče službe Rimskog biskupa, nasljednika svetog Petra, zbog svoje poodmakle dobi, s danom 28. veljače 2013. godine.


Komentari