Na današnji dan

Glavni savjetnik kralja Henrika VIII. postao kardinalom – 1515.

Kardinal Thomas Wolsey i njegov suvremenik kardinal Toma Bakač nisu bili aristokratskog pa čak ni plemićkog podrijetla, što govori da su se u to vrijeme u Europi djeca iz nižih slojeva još uvijek mogla uzdići do najviših državničkih funkcija.

Dana 10. rujna 1515. godine Englez Thomas Wolsey postao je kardinalom Katoličke Crkve. Imenovao ga je na tu čast tadašnji papa Leon X. na konzistoriju u Rimu. Wolsey je već u to vrijeme bio vodeći savjetnik engleskog kralja Henrika VIII., a u prosincu iste godine imenovao ga je taj kralj na funkciju lorda kancelara (engl. Lord Chancellor). Za to je razdoblje u Europi i inače bilo karakteristično da vrhovne državne funkcije u kraljevstvima vrše kardinali. Primjerice, u isto je vrijeme u Kraljevini Ugarskoj glavnu riječ vodio kardinal Toma Bakač, kojeg su strani diplomati nazivali čak i drugim kraljem (lat. alter rex). Zanimljivo je da su istim riječima u Engleskoj opisivali i Thomasa Wolseya, što dovoljno govori u njegovom utjecaju na dvoru (kralj Henrik VIII. u to je vrijeme imao samo 24 godine, a kasnije je samostalnije preuzeo vođenje političkih poslova).

Također je zanimljivo da kardinali Wolsey i Bakač nisu bili aristokratskog pa čak ni plemićkog podrijetla, što govori da su se u to vrijeme u Europi djeca iz nižih slojeva još uvijek mogla uzdići do najviših državničkih funkcija. Kardinala Wolseyja imenovao je papa 1518. godine čak i papinskim legatom a latere, što je izrazito visoka funkcija u Katoličkoj Crkvi (na svom području legati a latere nadvisuju sve ostale katoličke Crkvene poglavare, uključujući i patrijarhe, jer predstavljaju osobno papu). Kao papinski legat a latere nadvisivao je kardinal Wolsey u Engleskoj čak i tadašnjeg nadbiskupa Canterburyja (tradicionalno najvišeg Crkvenog poglavara u Engleskoj).

Komentari