Jauhov salaš – otvorenje izložbe u Belom Manastiru

Prva belomanastirska arheološka izložba

Arheološki lokalitet Novi Čeminac-Jauhov salaš otkriven je terenskim pregledom, a definiran probnim rovovima koji su prethodili radovima na trasi buduće autoceste A5, dionica Beli Manastir-Osijek. Istraživanja su na tom položaju provođena tokom 2014. i 2015. godine, a u njima je otkriven i definiran velik broj arheoloških struktura koje pripadaju različitim razdobljima i kuturama, od pretpovijesti do kasnog srednjeg vijeka. Posebno valja istaknuti grobove i naselje iz vremena seobe naroda, jer su to prvi takvi nalazi pronađeni in situ na prostoru Republike Hrvatske, a upravo su oni ponukali istraživače na proširenje istraživanog područja kako bi se dobio što bolji uvid u život populacije istočnih Germana koja je nastanjivala položaj Jauhov salaš u 5. stoljeću.

Ovom izložbom smo prvenstveno nastojali pokazati izuzetno bogatstvo i raznolikost arheološke baštine Baranje, s naglaskom na lokalitet Novi Čeminac-Jauhov salaš. Cilj nam je bio napraviti koncizni presjek svakodnevnog i zagrobnog života populacija koje su živjele na tom položaju kroz sva definirana arheološka razdoblja, i to kroz pedesetak predmeta, niz informativnih plakata, mnoštvo fotografija, 3D rekonstrukcije dvaju kuća i rekonstukciju nošnje srednjovjekovne žene koja prikazuje nalaze pronađene u jedom od grobova. U četiri vitrine javnosti će biti dostupan obrađeni i restaurirani arheološki materijal pronađen u pretpovijesnim i antičkim objektima te srednjevjekovnim kućama i grobovima.


Važno je istaknuti da se nalazi u vrlo kratkom vremenu od završetka istraživanja prezentiraju javnosti i to premijerno u Belom Manastiru, zbog čega nam je izuzetna čast izložiti ih gotovo na samom mjestu pronalaska i to u sklopu prve belomanastirske arheološke izložbe.

Komentari