Pronađena bogata staroegipatska grobnica

Egipatski su arheolozi u Luksoru otkrili golemu grobnicu koja potječe iz vremena 18. staroegipatske dinastije. Ta je dinastija vladala od 16. do 14. stoljeća pr. Kr., a njeni su najpoznatiji pripadnici faraonka Hatšepsut i Eknaton, faraon koji je pokušao uvesti monoteizam. U Grobnici su pronađene tisuće vrijednih predmeta, deset sarkofaga i osam mumija sa zlatnim maskama. Ističe se velik broj ušabtija (više od 1000), figurica koje su se polagale u grobnice kao zavjetni darovi i trebale služiti kao radnici i sluge pokojnika u zagrobnom životu. Grobnica je pripadala Osarhatu, gradskom vijećniku. Sarkofazi su prekriveni složenim crtežima u raznim bojama te prikazuju lica pokojnika. Većina ih se sačuvana u dobrom stanju. Pronađen je i ulaz u još jednu prostoriju koja vjerojatno sadrži još mumija.

Piše: Boris Blažina

Komentari