Na današnji dan

Tragični francuski maršal Bazaine (1811.)

Dana 13. veljače 1811. rođen je François Achille Bazaine, francuski maršal i jedan od najslavnijih pripadnika Legije stranaca. Vojnikom je Bazaine postao 1831. godine, a ubrzo je ušao u Legiju stranaca, koja je formirana upravo u to vrijeme. Tijekom svoje se vojničke karijere Bazain zatim uspinjao po činovima do samog vrha, tako da je prošao sve činove i položaje, od običnog vojnika do maršala Francuske. Ratovao je i na egzotičnim lokacijama na kojima se borila Legija stranaca. Primjerice, duže je vrijeme proveo u Sjevernoj Africi, a borio se i na Krimu te u Meksiku.

Bio je svojedobno navodno najmlađi general u francuskoj vojsci, a više je puta i ranjen. Za pokazanu hrabrost u Meksiku bio je nagrađen Velikim križem Legije časti, što je bilo najviše francusko odlikovanje. Maršalom Francuske postao je Bazaine 1863. godine, kad je bio tek u ranim 50-im godinama života. Postojala je glasina da je svojedobno u Meksiku namjeravao svrgnuti cara Maksimilijana Habsburškog i proglasiti se carem.

Nekoliko godina nakon Bazaineovog povratka iz Meksika, Napoleon III. dao mu je vodeću ulogu u Francusko-pruskom ratu. Francuzi su pobijeđeni, a nova je republikanska vlast iskoristila zatim maršala Bazaina kao žrtveno janje. Osuđen je na smrt, no presuda mu je ipak preinačena u tamnicu. Nakon nekog vremena uspio je pobjeći iz zatvoreništva na francuskom sredozemnom otoku Sainte-Marguerite (gdje je nekoć navodno bio zatočen i misteriozni Čovjek sa željeznom maskom). Bazaine se zatim sklonio u inozemstvo, a preminuo je 1888. u Madridu kao siromah.


Komentari