Na današnji dan

Rana prilika za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom (1860.)

Dana 5. ožujka 1860. sazvao je car Franjo Josip u Beč tzv. pojačano Carevinsko vijeće (njem. verstärkter Reichsrat). U njega je pozvano, osim stalnih carskih savjetnika iz uobičajenog Carevinskog vijeća, još i 38 uglednika iz raznih krajeva Monarhije, s namjerom da svaka od habsburških zemalja ima svog zastupnika.

Za hrvatsku je povijest osobito zanimljivo da je u pojačano Carevinsko vijeće pozvan i Ambroz Vraniczany iz tadašnje Banske Hrvatske. Iz Slavonije je pozvan đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer, a iz Dalmacije Franjo Borelli. Pojačano Carevinsko vijeće sastalo su Beču pod predsjedanjem nadvojvode Rainera i zasjedalo je od 31. svibnja do 28. rujna 1860. godine.

Premda to nije bila izvorna careva namjera, to je vijeće počelo raspravljati i o organizaciji Habsburške Monarhije, pri čemu je usvojilo federalističku koncepciju sa središnjim parlamentom. Od svega toga nije bilo dugoročnih plodova, no za hrvatsku je povijest spomenuto vijeće bilo značajno jer su biskup Josip Juraj Strossmayer i Ambroz Vranyczany na njemu zatražili sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom.

Premda ni ta ideja nije ostvarena tijekom postojanja Habsburške Monarhije i Austro-Ugarske, navijestila je želju za političkim sjedinjenjem tih hrvatskih krajeva koji su stoljećima bili išli različitim putovima.


Komentari