Na današnji dan

Posljednji vladar najmanje države Njemačkog Carstva – 1878.

Knez Henrik XXIV. vladao je Kneževinom Reuss-Greiz.

Dana 20. ožujka 1878. godine rođen je knez Henrik XXIV. von Reuss-Greiz, njemački aristokrat i suvereni vladar. Bio je posljednji vladajući knez njemačke državice zvane Kneževina Reuss-Greiz, poznate i pod nazivom Kneževina Reuss Starije Linije. Naime, dinastija Reuss vladala je i susjednom državicom zvanom Kneževina Reuss Mlađe Linije, koja je površinom bila nešto veća.

Knez Henrik XXIV. od svih je suverenih njemačkih vladara unutar Njemačkog Carstva imao površinom najmanju državu, sa samo 316 četvornih kilometara. Time je Kneževina Reuss-Greiz bila oko 1.100 puta manja od najveće sastavne države Njemačkog Carstva, Kraljevine Pruske. Tijekom vladavine kneza Henrika XXIV. njegova je država imala oko 70.000 stanovnika. Glavni joj je grad bio Greiz, smješten oko 75 kilometara južno od Leipziga.

Dinastija Reuss specifična je po tome što svi njeni muški članovi tradicionalno nose ime Henrik, tako da se razlikuju samo po rednom broju (često vrlo visokom). Knez Henrik XXIV. vladao je svojom državicom sve do ukidanja Njemačkog Carstva 1918. godine, nakon poraza u Prvom svjetskom ratu. Budući da nije imao potomaka s njim je izumrla starija linija dinastije Reuss, pa je sve njegove titule preuzeo vodeći član mlađe linije, knez Henrik XXVII.


Komentari