Na današnji dan

Njemačka osnovala koloniju Kamerun (1884.)

Ebolowa 5. Kompagnie Sergt. Matzke, Sergt. Perßon Leutn. Henner, Hauptm. Heinicke

Petog srpnja 1884. Kamerun je postao njemačkom kolonijom. Njemačka se u akviziciju kolonijalnih posjeda uključila kasno u odnosu na ostale europske države. Naime, prvi kancelar Njemačkog Carstva – Otto von Bismarck – u početku je bio protiv uspostave kolonijalnog imperija jer se htio koncentrirati na njemačke interese u Europi. Ipak, u drugom dijelu svog mandata Bismarck je pristao na akviziciju nekoliko kolonija. Njemački car u to doba bio je Wilhelm (Vilim) I. Hohenzollern.

Na području Kameruna brojni su njemački privatnici uspostavili posao s trgovanjem i plantažama još znatno prije službenog ulaska tog područja u sastav njemačkog kolonijalnog imperija. Bili su to poduzetnici ponajviše iz Hamburga i Bremena. Izgleda da je na njihov nagovor u kolonijalizam uključena i službena njemačka politika. Godine 1884. to područje proglašeno je kolonijom pod zaštitom Njemačkog Carstva.

Glavni grad njemačkog Kameruna bila je izvorno Duala, danas najveći grad u Kamerunu. Taj su grad Nijemci nazivali Kamerunstadt. Prvi njemački kolonijalni upravitelj Kameruna bio je Gustav Nachtigal, liječnik, političar i etnograf. On je bio samo privremeno rješenje i imao je titulu carskog komesara (njem. Reichskommissar). Prvi pravi guverner Kameruna bio je njemački barun Julius von Soden.

Nijemci su doveli tadašnju modernu tehnologiju u Kamerun, sagradili su željeznice i mostove. Možda je jedna od korisnijih stvari bilo građenje bolnica, no pri obavljanju radova su tamošnje Afrikance prisiljavali na rad. Zanimljivo je da je njemačka marka u to kolonijalno doba bila službeno sredstvo plaćanja u Kamerunu. Nijemci su Kamerun kao koloniju zadržali sve do Prvog svjetskog rata.


Komentari