Sv. Petar iz starohrvatskog razdoblja

Na obali Velebitskog kanala, blizu ulaza u Nacionalni park Paklenica, nalazi se obnovljena crkva sv. Petra. Izgrađena je krajem 9. ili početkom 10. stoljeća, kada na tom području obitavaju hrvatska plemena Tugomerića, Šubića i Kurjakovića.

Ckrva sv. Petra nastala je u starohrvatskom predromaničkom stilu. Prema fragmentu iz crkvice čini se da je gradnju financirala neka dobrotvorka kao zavjet. Uz crkvicu se nalazi manji objekt u kojem je vjerojatno bila krstionica. Mogu se utvrditi dvije faze gradnje. U prvoj fazi površina crkve iznosila je 8 x 5 metara, a nakon druge faze 13 x 5 metara. U kasnom srednjem vijeku dograđeni su zvonik, apsida i kontrafori – vanjski potpornji za zidove.

trojagodne naušnice
trojagodne naušnice

Oko ckrve nalazi se groblje, u koje se pokapalo od 13. do 19. stoljeća. Najznačajniji nalazi potječu iz 14. – 16. stoljeća, kad su nastali neobični nadgrobni spomenici izrađeni od masivnih kamenih ploča. Neki od njih ukrašeni su jednostvnim plitkim ukrasima. Istraženo je preko 215 grobova i pronađeno preko 300 predmeta, najviše nakita. Posebno se ističu trojagodne naušnice s kraja 14. ili početka 15. stoljeća. Novac je pronađen uz ostatke pokojnika, ali i u ustima. Arheolozi su našli i nekoliko metalnih pločica od kojih je bila izrađena diadema – gotička kapa. Od prstenova zanimljiv je onaj s ukrasom u obliku četverolista.

U unutrašnjosti je postojala pleterna ornamentika. Ulomke je sačuvao lokalni župnik Ante Adžija, koji je u župnoj kući napravio mali muzej crkve sv. Petra. Svi su nalazi nestali u Drugome svjetskom ratu, a svećenik je ubijen. Danas je crkva u potpunosti konzervirana i čeka na daljnja arheološka istraživanja.

Piše: Marsela Alić


Komentari