Na današnji dan

Zagrebački nadbiskup Franjo Šeper postao kardinalom – 1965.

Nadbiskup Šeper kao kardinal dobio je titularnu crkvu Svetog Petra i Pavla.

Dana 22. veljače 1965. godine zagrebački nadbiskup Franjo Šeper postao je kardinalom. Nadbiskup Šeper tada je imao 59 godina (rođen je 2. listopada 1905. godine), a na čelu Zagrebačke biskupije bio je još od smrti kardinala i nadbiskupa Alojzija Stepinca 1960. godine (već je tijekom razdoblja zatočeništva Alojzija Stepinca vršio Šeper kao koadjutor vodeće funkcije u Zagrebačkoj nadbiskupiji).

Nadbiskup Šeper kao kardinal dobio je titularnu crkvu Svetog Petra i Pavla (tal. Santi Pietro e Paolo a Via Ostiense). Postao je 1968. godine prefektom Svete kongregacije za nauk vjere (lat. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei), čime je postigao visok položaj u Katoličkoj Crkvi. Kardinala Šepera na tom je položaju naslijedio 1981. godine kardinal Joseph Ratzinger, kasniji papa Benedikt XVI. Zbog odlaska na spomenutu visoku poziciju prefekta Svete kongregacije za nauk vjere na položaju zagrebačkog nadbiskupa naslijedio je kardinala Šepera Franjo Kuharić.

Kardinal Šeper preminuo je 30. prosinca 1981. godine u Rimu, u dobi od 76 godina.


Komentari