Na današnji dan

Vladimir Gortan streljan s 25 metaka u leđa – 1929.

Gortan je imao samo 25 godina kad je osuđen na smrt. Streljali su ga u leđa.

Vladimir Gortan bio je istarski Hrvat iz sela Beram, protivnik fašizma i član organizacije TIGR (Trst-Istra-Gorica-Rijeka) koja se borila za oslobađanje hrvatskih i slovenskih krajeva od talijanske vlasti. Prilikom talijanskog fašističkog plebiscita u Istri, u ožujku 1929. godine, sudjelovao je u oružanoj akciji na Kamuš-brijegu, cilj koje je bilo ometanje provođenja plebiscita. Pri akciji je došlo do pucnjave, i jedan je metak pogodio istarskog seljaka Ivana Tuhtana, koji je od posljedica ranjavanja zatim umro u bolnici.

Vladimir Gortan ičetvorica njegovih kolega uhićeni supri pokušaju bijega u Kraljevinu Jugoslaviju. Nakon dugog mučenja suđeno im je u Pulipred takozvanim Posebnim sudištem za zašitu države Gortan je osuđen na smrt, a Živko Gortan, Viktor Bačac, Dušan i Vjekoslav Ladavac osuđeni su na strogu tamnicu od 30 godina.

Fašističke su vlasti odlučile smaknuti Gortana kako bi zastrašile druge istarske antifašiste.


VladimirGortan smaknutje17. listopada 1929. godine,svega 24 sata nakon izricanja presude, na predjelu uz more krajPulekoji danas nosi ime Gortanova uvala. Mladića su streljali u leđa, i to s 25 metaka.Gortan je ubrzo postao simbol nacionalne i antifašističke borbe Istre. Njegovi posmrtni ostatci otkriveni su tek 1952. kada je napokon dostojanstveno pokopan.

piše: Dražen Krajcar

Komentari