Na današnji dan

Ivan Lenković imenovan kapetanom žubmeračkih uskoka – 1546.

Godine 1556. imenovan je i vrhovnim kapetanom Hrvatske i Slavonske krajine.

Vojni zapovjednik Ivan Lenković imenovan je 12. svibnja 1546. godine žumberačkim kapetanom, čime je postao zapovjednikom sveukupnih uskočkih postrojbi. Na taj položaj imenovao ga je vrhovni kraljevski zapovjednik u Ugarskoj grof Nikola Salm nakon smrti drugog uskočkog kapetana Ivana Verneka.

Ivan Lenković potječe iz obiteljske grane koja se potkraj 15. stoljeća pred naletima Osmanlija iselila iz Like u Kranjsku, a od mladosti se posvetio vojnom pozivu. Obitelj je držala velike posjede između Kupe i Krke te neke posjede Brixenske biskupije.

U vojnoj karijeri Lenković se istaknuo već pri opsadi Beča 1529. godine, a desetak godina kasnije postaje senjskim kapetanom i zapovjednikom uskoka od Senja do Save. Dolaskom na Žumberak zauzimao se za naseljavanje uskoka na cijelom tom području te su mnoge uskočke obitelji iz Kranjske tamo trajno preseljene. Također, postojećim žumberačkim kmetovima, na čija su imanja naseljeni uskoci, nastojao je osigurati zemlju i kuće izvan Žumberka. U njegovo vrijeme na Žumberku je bilo oko 200 žumberačkih uskočkih zadruga. Kapetan Lenković dobro je organizirao žumberačke uskoke. Prema popisu od 1. ožujka 1551. bilo je pod oružjem 315 uskoka. Godišnja im je plaća bila 3025 forinti. Među njima bilo je 12 vojvoda, jedan zastavnik, jedan svirač i jedan bubnjar.

Izradio je i nacrt, prema nalogu kralja Ferdinanda I., obrane hrvatsko-slavonskih granica, kojim je učvršćena organizacija Vojne krajine. U vrijeme opsade Sigeta (1556.) nastoji pomoći Nikoli Šubiću Zrinskom napadajući okolne osmanske gradove, sprečavajući tako njihove snage da se pridruže opsadi.


Zbog učinkovitije obrane Kranjske od čestih osmanskih navala nedaleko od Metlike podiže utvrdu Podbrežje. Obnavlja i senjsku utvrdu, a u njegovoj blizini podiže tvrđavu Nehaj. U njegovo vrijeme Uskoci su često dobivali opasne zadatke, npr. da potajno prijeđu na teritorij Osmanskog Carstva i prikupe podatke o kretanju neprijateljske vojske. Uz to služili su kao posada u izloženim i opasnim utvrdana u Bihaću, Ogulinu, Slunju, Ostošcu, Cazinu i Drežniku.

Godine 1556. Lenković je imenovan i vrhovnim kapetanom Hrvatske i Slavonske krajine, a već sljedeće godine pobjeđuje brojčano nadmoćniju vojsku bosanskog paše Ferhata kod Svete Helene. Borbu protiv Osmanlija nastavlja sve do 1567. godine kada se povlači zbog bolesti. Samo dvije godine kasnije umire u Otočecu kraj Novog Mesta.

piše: Dražen Krajcar

Komentari