Na današnji dan

Snage Sulejmana Veličanstvenog osvojile Bagdad (1534.)

Na današnji dan 1534. godine snage Sulejmana Veličanstvenog osvojile su Bagdad, grad koji je dotad bio pod vlašću safavidske Perzije. Stoljećima ranije Bagdad je bio najveći grad na Bliskom istoku i prijestolnica kalifata, a postoji mogućnost da je tijekom određenog vremena bio i najveći grad na svijetu. Sulejman Veličanstveni vodio je izrazito ekspanzivnu politiku, pa su njegove snage ratovale istodobno na više strana svijeta. Primjerice, 1530-ih godina zauzele su velik dio Slavonije, a 1541. Budim i otprilike trećinu Ugarskog Kraljevstva. Gotovo su u isto vrijeme Osmanlije ratovali na područjima od Sredozemnog mora (Tunis, Andaluzija, Sicilija, Sardinija) do Indijskog oceana (kod Gudžarata na području današnje Indije, u Jemenu i na mnogim drugim područjima). Nakon što je osvojio Bagdad, Sulejman Veličanstveni trijumfalno je ušao u osvojeni grad na čelu velike vojske.

Komentari