Na današnji dan

Komet osuo rafalnu paljbu po Jupiteru – 1994.

Pretpostavlja se da je najveći fragment kometa Shoemaker–Levy 9 izazvao eksploziju sličnu detonaciji nuklearne bombe od 6.000.000 megatona.

Dana 16. srpnja 1994. godine udarili su prvi fragmenti kometa Shoemaker–Levy 9 u Jupiter. Radilo se o spektakularnom astronomskom događaju, jer su znanstvenici na Zemlji prvi puta imali priliku promatrati sudar dvaju tijela Sunčevog sustava. Komet se znatno prije sudara raspao na niz fragmenata pod utjecajem Jupiterove gravitacijske sile. Stoga je udar izgledao poput rafalne paljbe po Jupiteru, koja se razvukla na nekoliko dana.

Prije raspada imao je komet Shoemaker–Levy 9 jezgru promjera od otprilike 5 kilometara. Raspao se na velik broj fragmenata, od kojih je najveći mogao imati promjer do 2 kilometra. Ti su se fragmenti kretali prema Jupiteru brzinom od približno 216.000 kilometara na sat. Za usporedbu, pri takvim brzinama tijelo može prevaliti put od Londona do New Yorka za samo minutu i pol. 

Velika brzina dala je fragmentima kometa veliku kinetičku energiju pa je udar bio snažan. Pretpostavlja se da je najveći fragment kometa izazvao eksploziju sličnu detonaciji nuklearne bombe od 6.000.000 megatona (6 teratona), što je oko 860 puta više od cjelokupnog svjetskog nuklearnog arsenala. Na Jupiteru je ostao niz privremenih ožiljaka koji su jedno vrijeme bili vidljiviji čak i od poznate Velike crvene pjege.


Komentari