Na današnji dan

Giambologna – slavni talijanski kipar (1608.)

Dana 13. kolovoza 1608. umro je Giambologna, znameniti talijanski kipar podrijetlom iz Flandrije. Rodio se 1529. u gradu Douaiu, koji je zanimljiv po tome što pripada francuskom dijelu Flandrije. Naime, Douai se danas nalazi unutar granica Francuske, dok je veći dio ostatka povijesne Flandrije smješten unutar granica Belgije. Izvorno ime kipara Giambologne bilo je Jean Boulogne, a tek je kasnije u Italiji preinačeno u oblik po kojem je danas poznat.

U Italiju se taj kipar doselio 1550. godine, tj. u dobi od oko 21 godine. Obrazovao se u Rimu, a od pape Pija IV. dobio je i prvi veliki posao – izradu Neptunovog kipa za fontanu u Bologni. Taj je kip s vremenom postao toliko prepoznatljiv da je simbol automobilske kompanije Maserati nastao po uzoru na trozubac tog Neptuna.

Glavninu svoj karijere proveo je Giambologna u gradu Firenzi, kamo se doselio 1553. godine. Tim je gradom vladala znamenita dinastija Medici, a Giambologna je postao jednim od njihovih glavnih kipara. Upravo se u Firenzi danas nalaze Giambolognina velika djela, poput Otmice Sabinjanki, Samsona koji ubija Filistejaca te Herakla u borbi s kentaurom Nesom. Giambologna je u Firenzi i preminuo, na pragu 9. desetljeća života.


Komentari