Na današnji dan

Patent za tampon s uzicom (1931.)

Prvi tamponi za zaustavljanje krvarenja rabili su se već u starom Egiptu. Izrađivali su ih od mekih listova papirusa, a spominje ih i grčki liječnik Hipokrat u 5. st. pr. Kr. U moderno doba, kad se prijavljuju patenti za razne proizvode, pojavio se prvi patent za tampon. Inače, francuska riječ tampon znači čep, zapušač

Prvi patent za tampon prijavio je liječnik Earle Cleveland Haas 19. studenog 1931. u Denveru. Nazvao ga je Tampax i uz njega se mogao kupiti pribor za lakše umetanje (aplikator). Haas je izradio tampon od prešane vate kroz koju je prolazila uzica. Patent je 1933. otkupila denverska liječnica Gertrude Tendrich i osnovala poduzeće Tampax. U početku prodaja nije išla najbolje jer muškarci, koji su držali većinu ljekarni, nisu htjeli prodavati higijenske potrepštine za žene. Velik problem u bilo je i praznovjerje da tampon može oštetiti himen. Stoga je Gertrude Tendrich pokrenula veliku kampanju edukacije, čime je narasla prodaja tampona. 

Zatim je njemački inženjer Carl Hahn osmislio proizvodni postupak za dobivanje elastičnih tampona od vate. Taj je proizvod dobio naziv Ohne Binde, što znači Bez uložaka. Inicijali proizvoda su O.B., što je i danas jedna od najpoznatijih marki tampona. 

Piše: Marsela Alić


Komentari