Kako utvrditi tragove obrade kostiju stare 3,39 milijuna godina?

Smatralo se da je najstariji direktni dokaz proizvodnje kamenih alatki iz Etiopije star između 2,6 i 2,5 milijuna godina. U etiopskoj regiji Goni pronađena su neka od najstarijih nalazišta izumrlih rodova čovjekolikih majmuna, a možda i pretka današnjeg čovjeka.

Istraživački projekt Dikkika obuhvaćao je područje Donje doline Awasha, blizu drugih važnih etiopskih paleoantropoloških nalazišta poput Gone i Hadara. Dok su se prva iskapanja vršila prije pojave suvremenih metoda datiranja, projekt Dikkika pokazao je iznimne razultate upravo zahvaljujućim laboratorijskim analizama artefakata. Na nalazištu Dikkika otkrivena je raznovrsna i dobro očuvana fauna, nekoliko fosila hominina i gotovo čitav kostur mladog pripadnika roda Australopithecusa afarensisa. Podatci su objavljeni u časopisu Nature 2010. godine.

Obično zamišljamo arheologe kako kopaju na nekom nalazištu i na temelju enciklopedijskog znanja i najmanjih detalja utvrđuju pripadnost artefakta nekog kulturi i njegovu starost. Da arheologija pomalo sliči serijama tipa CSI pokazuje i spomenuti projekt. Primjerice, uzeti su uzorci tufa (ili pršinca), što je naziv za čvrst kamen nastao sljepljivanjem vulkanskoga pepela. Na njemu je provedena jedna od tipičnih metoda mjerenja na vulkanskim stijenama. Riječ je o metodi argon – argon. Uzorak se stavlja u nuklearni reaktor radi ozračivanja, čime dolazi do raspada stabilnogkalija i nastanka radioaktivnog argona. Zatim se računa omjer kalija i argona, što ukazuje na starost uzorka.

Za analizu fosila primijenjene su metode optičke mikroskopije i pretražne elektronske mikroskopije u uvjetima okoliša (engl. environmental scanning electron microscopy – ESEM). To je elektronska mikroskopija u pretražnome načinu rada u kojoj se uzorak nalazi u slabom vakuumu. Da još malo zakompliciramo… Za datiranje je korištena i metoda oslikavanja sekundarnim elektronima (engl. secondary electrons imaging – SEI). Naime, rentgenski foton izlazi iz atoma i pritom izbacuje elektron višeg kvantnog stanja. Tako stvoreni elektroni zovu se sekundarni i daju informaciju o kemijskom sastavu materijala. I na kraju spektometrijska metoda pod nazivom energijski razlučujuća rentgenska spektrometrija (engl. energy dispersive X-ray). Današnja je arheologija bez laboratorija nezamisliva. 

Ove metode kompliciranog naziva pokazale su na kostima kopitara tragove udarca i rezanja stare barem 3,39 milijuna godina. Oštrim kamenim oruđem hominini su skidali meso s kostiju i vjerojatno pokušali doći do koštane srži. Pronađeni tragovi ukazuju na dosad najstarije dokaze o uporabi kamenog oruđa za konzumaciju mesa. Pripisuje se rodu Australopithecus afarensis, kojem pripada i poznata Lucy, kostur star oko 3,2 milijuna godina.  


Piše: Marsela Alić

Komentari