Arapske brojke nisu izmislili Arapi

Znamenke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kojima zapisujemo brojke zovu se arapske. Europljani su ih preuzeli od Arapa koji su u srednjem vijeku krenuli u osvajanje Europe. Brojke su geometrijskog oblika, a zanimljivo je da njihov izgled nije slučajan. Naime, svaka znamenka ima određeni broj kutova, pa tako 0 ima nula kutova, 1 ima jedan kut, 2 ima dva kuta, itd.

Međutim, ove brojke nisu izmislili ni Arapi nego su ih preuzeli iz indijskog Brahmi sustava i razvili, a današnji izgled poprimile su u 16. stoljeću.

Piše: Marsela Alić

Komentari