Diao Chan – jabuka razdora

Diao Chan stekla je besmrtnost kao lik u kineskom klasiku Romansa o Tri kraljevstva i jedna je od četiri kineske legendarne ljepotice. Ona je, poput Xishi, svoju ljepotu iskoristila kako bi zavela uzurpatora i pomogla legalnom vladaru da se vrati na vlast.

Smrt cara Linga iz dinastije Han 189. godine omogućila je plemstvu da ojača i međusobno se bori za prevlast. Ubojstvo cara djeteta omogućilo je jednom od njih, Dong Zhuou, da na prijestolje dovede svog kandidata i tako postane stvarni vladar carstva kao njegov prvi savjetnik. Zhuov posvojeni sin, veliki vojskovođa Lü Bu, bio je njegova desna ruka. Mlada i prelijepa Diao Chan, nekadašnja dvorska dama na dvoru dinastije Han, ovom je situacijom izgubila svoj položaj, a nije se našla na ulici zahvaljujući dobroti dvorjanina Wang Yuna, koji ju je uzeo u svoju kuću kao da mu je kći. On je pokušavao isplanirati svrgavanje uzurpatora s vlasti, ali svi su planovi imali jednu manu – Dong Zhuou se nije moglo prići jer mu je Lü Bu bio vjerna sjena. Primivši Diao u kuću, Wang je našao rješenje – razdvojit će nerazdvojnog Zhuoa i Lüa pomoću Diao. Wang je najprije pozvao Lü Bua na večeru i upoznao ga s Diao, koju je predstavio kao svoju kći. Lü se odmah zaljubio u nju i zaprosio je, a Wang je pristao. Sljedeći korak plana bio je predstaviti Diao Dong Zhuou. Prema očekivanjima, i on se na prvi pogled zaljubio u Diao te ju je odmah poveo sa sobom kaokonkubinu, ne znajući za prosidbu svog posvojenog sina. Lüu je, naravno, Wang rekao da je Dong Zhuo znao za to i time posijao klicu neprijateljstva među njima. Za ostalo se pobrinula Diao. Kad bi u palači srela Lüa, glumila bi tugu, a nekoliko puta pretvarala se da plače. Istovremeno je potpuno zaludila Zhuoa pa je on sve manje pažnje posvećivao politici i državnim poslovima. Pažljivo odigranim scenama, Diao je Lüa uvjerila da ga voli i da je duboko nesretna kao konkubina njegovog oca, a potom bi dopustila da Zhuo naiđe na njihove sastanke. Nakon što je jednom Zhuo u napadu ljubomore pokušao ubiti Lüa, a prije čega mu je Diao odglumila pokušaj samoubojstva, Lü je odlučio pokrenuti pobunu uz pomoć Wang Yuna. Zhuo i Diao su za to vrijeme otišli u Zhuov grad Meiwo, jer je ona zahtijevala da se udalje od Lüa. Urotnici su nakon toga Dong Zhuou poslali poruku u carevo ime, u kojoj se car navodno odriče vlasti u njegovu korist i pozvali ga u glavni grad, gdje su ga ubili. Lü Bu je nakon toga napao Meiwo i poveo Diao sa sobom, ali su Zhuovi generali pokrenuli osvetnički pohod u kojem je glavni grad pao, a Wang Yun ubijen. Prema nekim verzijama, Diao je provela još neko vrijeme s Lü Buom, a nakon njegove smrti jedan od Zhuovih generala odveo ju je u svoj harem. Prema drugima, poklonio ju je jednom od generala, a Diao se bacila na mač, odbijajući takvu sudbinu. Treća priča spominje tri brata ratnika koji su je prihvatili kao sestru i odveli u rodno mjesto, gdje je umrla u dubokoj starosti.

Autor: Andreja Ščapec

Komentari