Osvajač koji je osvetio Troju i Trojance

Turski sultan Mehmed II. s razlogom je dobio vladarski nadimak Osvajač. U dobi od samo 21 godine osvojio je Konstantinopol. Tek dvije godine prije postao je vladarom. Od prvog dana spremao se za osvajanje Konstantinopola jer je to bio i jedan od ciljeva islama. Naime, jedan od hadita govori da je prorok Muhamed rekao da će muslimani osvojiti Konstantinopol.Osvajanje Konstantinopola uključivalo je opsadu vojskom od 80 000 do 150 000 vojnika te mornaricu od 320 brodova (većinom transportnih brodova). Grad je pao nakon 57 dana opsade. Mehmed je odmah premjestio svoju prijestolnicu iz Adrianopola u Konstantinopol i preuzeo titulu cara Rimljana (tur.Kayser-i Rum). Nakon pada Konstantinopola osvojio je sve preostale bizantske države – Moreju i Trebizond. Poznata je priča da je 1463. posjetio ruševine Troje i tada proglasio da je osvetio Trojance jer je osvojio Grke i protjerao ih iz Male Azije. Ova angedota prilično je problematična jer bi značila da je tada bila poznata točna lokacija Troje. Osim toga, Grci su ostali živjeti kao birokrati u tolerantnom osmanskom državnom aparatu.

Komentari