Francis Bacon – lord kancelar i znameniti filozof – 1561.

Od 1603. godine nosio je naslov Sir Francis Bacon, od 1618. lord Verulam, a od 1621. lord St. Alban. 

Na današnji dan 1561. godine rođen je u Londonu Francis Bacon, britanski filozof i državnik. Vršio je visoku funkciju lorda kancelara (engl. Lord Chancellor) u Engleskoj, a smatra ga se jednim od ključnih mislilaca za razvoj suvremene znanosti i znanstvenog mišljenja. Položaj lorda kancelara bio je najviši redoviti položaj među tzv. velikim državnim službama (engl. Great Offices of State) u Engleskoj. Isti je položaj oko 90 godina prije Bacona držao sv. Toma (Thomas) More. Francis Bacon dobio je niz aristokratskih titula, uključujući one viteza, baruna Verulama i vikonta St. Albana. Sukladno tome od 1603. godine nosio je naslov Sir Francis Bacon, od 1618. lord Verulam, a od 1621. lord St. Alban. Moćni William Cecil, poznatiji kao lord Burghley (vodeći savjetnik kraljice Elizabete I.) bio je Baconov tetak. U trenutku kad je Francis Bacon rođen kraljica Elizabeta I. imala je tek 27 godina, a bila je okrunjena 1559. tj. samo dvije godine prije Baconovog rođenja. Bacon je, dakle, u cijelosti odrastao u Elizabetinom dobu, a osobito je zanimljivo da je njegov otac Sir Nicholas Bacon bio jedan od glavnih službenika te kraljice (imao je položaj lorda čuvara kraljevskog pečata). U trenutku kad je Elizabeta I. preminula Francis Bacon imao je 42 godine. Za vrijeme Elizabetinog nasljednika Jakova (Jamesa) I. iz dinastije Stuart dosegao je Bacon vršne funkcije u upravi, one glavnog državnog odvjetnika i lorda kancelara. Preminuo je od posljedica upale pluća u dobi od 65 godina.

Komentari