Eudem Rođanin – prvi povjesničar znanosti

Eudem Rođanin živio je u 4. stoljeću pr. Kr. Bio je jedan od najistaknutijih učenika velikog filozofa i znanstvenika Aristotela. Iako je rođen na otoku Rodu (Rodosu) Eudem je većinu života proveo u Ateni gdje je pohađao slavnu Aristotelovu Peripatetičku školu. Eudem i njegov nećak Pasiklo uredili su i tematski sistematizirali Aristotelova djela kako bi ih učinili dostupnijima čitateljima. Iako je Eudem također pisao filozofska djela, ona nisu sačuvana. Međutim, citati iz djela drugih autora i svjedočenja omogućuju nam djelomičan uvid u njegova razmišljanja i stavove.

Aristotel je navodno angažirao Eudema da napiše djela o povijesti grčke aritmetike, geometrije i astronomije. Iako su sačuvani samo fragmenti, oni su iznimno važni za naše poznavanje stupnja razvijenosti grčke znanosti. Iz njih je vidljivo da su Grci stvorili teoretsku i filozofsku bazu za čisto praktične znanstvene vještine koje su razvili stariji narodi poput Babilonaca i Egipćana. Zato se Eudema naziva prvim povjesničarom znanosti. Neki mu pripisuju i autorstvo knjige Povijest teologije gdje uspoređuje grčka, egipatska i babilonska tumačenja o postanku i porijeklu svemira.

Nakon Aristotelove smrti 322. pr. Kr. Eudem se vratio na rodni otok i osnovao filozofsku školu. Prema nekim izvorima, tu je napisao knjigu Povijest Linda, o luci Lind na Rodu. Usto je pisao knjige koje pojašnjavaju ideje iznesene u Aristotelovim djelima. To su Fizika, djela o logici Analitika, Kategorije i O govoru, te geometrijsko djelo O kutu. Eudemov učiteljski dar vidljiv je po tome što je iz djela izbacio nepotrebne digresije, dodavao primjere za pojašnjavanje pojedinih apstraktnih ideja, bolje organizirao informacije, dodao pokoju šalu kako bi zadržao pozornost čitatelja itd.

Piše: Boris Blažina


Komentari