Carica koja je prikazivana kao nimfomanka

Carica koja je u 18. stoljeću uzdigla Rusiju u veliku silu rodila se u Njemačkoj 1729. kao Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst. Nakon udaje za ruskog carevića promijenila je ime u Ekaterina Aleksejevna te prešla s luteranske na pravoslavnu vjeru.

Potjecala je iz njemačke plemenitaške obitelji koja nije bila značajna. Nije mogla ni sanjati da će postati ruska carica, ali nakon udaje za Petras III. slijedilo je veliko razočaranje. Ruski je carević bio nesposoban i kao vladar i kao suprug. Morala je preuzeti stvar u svoje ruke da bi spasila i sebe i državu. Stoga je 1726. izvela puč protiv svoga supruga. Preuzela je vlast i postala poznata kao Katarina Velika.

Uza sve što je napravila kao carica nepravedno je zapamćena kao žena koja je imala ljubavnike. U pravilu njezini ljubavnici nisu imali utjecaja na politiku i nije ih ubijala nakon prekida. Samo je jedan ljubavnik imao utjecaj – knez Grigorij Aleksandrovič Potemkin. Više od 15 godina bio je najutjecajniji muškarac u Rusiji. Njeni protivnici dali su izraditi i širiti brojne karikature na kojima je prikazana Katarina Velika u raznim pozama, potičući tako priče o njenim seksualnim navikama.

Na popisu neprijatelja stajali su Osmanlije, Kozaci, ruski seljaci, čiji je ustanak ugušila u krvi, te njezin suprug Petar III. (ubijen je s njezinim dopuštenjem). Značajno je proširila granice Rusije, i to za čak 500.000 kvadratnih kilometara te se uspješno borila protiv Osmanlija. Uspjela je preživjeti sve intrige skovane protiv nje na carskom dvoru. Bila je iznimno dobro obrazovana, inteligentna, a među njezine prijatelje ubrajali su se intelektualci poput Diderota i Voltairea. Sankt-Peterburg je postao kulturno središte. Poticala je vjersku toleranciju i prava manjina. Katarina Velika podržavala je prosvijećeni apsolutizam te u skladu s tim poticala razvoj znanosti, reformirala je upravu i zakonodavstvo. Stekla je veliku popularnost i nazvana je “Majkom Domovine”.


Piše: Marsela Alić

Komentari