Benedikt IX. – najgori papa u povijesti?

Papa Benedikt IX. rođen je kao tuskulanski grof Teofilakt u Rimu i živio u prvoj polovici 11. stoljeća. Ovaj neobični crkveni poglavar postavio je tri rekorda. Izabran je kao papa sa svega 18 do 20 godina, iako neki tvrde da je imao svega 12, što ga čini najmlađim papom. Došao je na položaj zahvaljujući nepotizmu – njegova je obitelj već desetljećima postavljala pape. Jedini je papa koji je na položaj došao više od jednom. Prvo je nakon 12-godišnjeg pontifikata 1044. prisiljen odstupiti, ali se već iduće godine vratio na položaj. Već nakon 20 dana primio je mito da se odrekne položaja, ali se uskoro vratio u grad na čelu vojske i ponovno postao papa. Konačno je odstupio 1047. godine, kada ga je na to prisilila vojska rimsko-njemačkog cara. Činjenica da je primio mito za odstup ujedno ga čini jedinim papom koji je prodao svoj položaj za novac.

Benedikt je kao papa bio gotovo univerzalno omražen. Stanovnici Rima nekoliko su ga puta protjerali iz grada zbog nedostojnog života. Papa Viktor III. (kraj 11. stoljeća) opisao ga je ovako: „(…) život mu je bio tako pogan, tako gnjusan i sramotan da se i grozim opisati ga. Vladao je više kao razbojnik nego kao prelat.“ Sveti Petar Damian pisao je o njemu još mnogo gore: „Demon iz pakla preobučen u svećenika.“ i usporedio Rim u njegovo vrijeme s biblijskom Gomorom. Optuživan je za organiziranje orgija u Lateranskoj palači koje su prema nekim navodima uključivale i životinje. Teretilo ga se i za homoseksualizam, naručivanje ubojstava, korupciju i krađu. Noviji povjesničari primijetili su da su napadi na Benedikta pojačani nakon što je prodao položaj i da bi mogli biti pretjerani.

Svrgnuti papa odbio se pojaviti na sudu nakon što je optužen za simoniju (prodaju crkvenih položaja za novac), pa je ekskomuniciran. Ne postoje pouzdani izvori o Benediktovoj konačnoj sudbini. Navodno je papa Lav IX. ukinuo ekskomunikaciju, a Benedikt je proveo ostatak života u pokajanju u samostanu, gdje je umro u dobi od oko 30 godina.

Piše: Boris Blažina


Komentari