Princeza Feodora od Leiningena – polusestra britanske kraljice Viktorije – 1807.

Budući da se njena majka preudala u britansku kraljevsku kuću, princeza Feodora već je kao dijete postala članicom kraljevskog dvora u Velikoj Britaniji. Imala je blizak odnos sa svojom polusestrom Viktorijom, koja je od nje bila mlađa gotovo dvanaest godina.

Dana 7. prosinca 1807. godine rođena je princeza Feodora od Leiningena, polusestra britanske kraljice Viktorije. Naime, Viktorijina je majka prije braka s njenim ocem već bila udovica, jer je prethodno bila udana za kneza Emicha Carla od Leiningena, njemačkog princa. Dinastija Leiningen potjecala je iz graničnog njemačkog-francuskog područja oko rijeke Saar, a naziv je dobila po mjestu Leiningenu, smještenom nedaleko od rijeke Rajne i dvadesetak kilometara južno od grada Koblenza. Knez Emich Carl od Leiningena preminuo je 1814. godine, tako da je spomenuta majka britanske kraljice Viktorije postala udovicom već u dobi od 27 godina.

Princeza Feodora od Leiningena rođena je samo oko šest i pol godina prije smrti svoga oca, i to u gradiću Amorbachu, u kojem je spomenuta kneževska obitelj Leiningen imala svoju glavnu rezidenciju. Budući da se njena majka preudala u britansku kraljevsku kuću, princeza Feodora već je kao dijete postala članicom kraljevskog dvora u Velikoj Britaniji. Imala je blizak odnos sa svojom polusestrom Viktorijom, koja je od nje bila mlađa gotovo dvanaest godina. U kraljevskoj palači Kensington udala se princeza Feodora1828. godine za kneza Ernsta Christiana Carla IV. od Hohenlohe-Langenburga, koji je također pripadao jednoj njemačkoj aristokratskoj dinastiji. Knez je posjedovao veliki dvorac Langenburg (njem. Schloss Langenburg), smješten na području povijesne njemačke pokrajine Švapske. Premda je dvorac bio velik, bio je ujedno i vrlo star te neudoban, a princeza Feodora provela je u njemu veći dio ostatka svog života (sa svojom polusestrom Viktorijom komunicirala je uglavnom poštom). Princeza Feodora preminula je 1872. godine, u dobi od 64 godine.

Komentari