Osnovan Crveni križ u Hrvatskoj – 1878.

Prva udruga koja je djelovala po pravilima Crvenog križa osnovana je u Zadru. Izvorno puno ime bilo joj je “Ustanova domoljubne zadruge dalmatinske od Gospodja na potporu ranjenim i bolesnim vojnicima”.

Današnji dan smatra se danom osnutka Crvenog križa u Hrvatskoj. Naime, tog je dana 1878. godine počela djelovati “Domoljubna zadruga za pomoć stradalnicima” u Zadru. Bila je to prva dobrovoljačka udruga na području Hrvatske koja je svoje djelovanje provodila na međunarodno prihvaćenim načelima Pokreta Crvenog križa. Izvorno puno ime te udruge bilo je “Ustanova domoljubne zadruge dalmatinske od Gospodja na potporu ranjenim i bolesnim vojnicima”.

Iste 1878. godine osnovane su slične udruge i u Zagrebu i Dubrovniku, ali je zadarska udruga bila prva koja je od nadređenih vlasti dobila suglasnost za početak djelovanja. Kao što se vidi iz punog imena zadarske ustanove, ona je izvorno bila namijenjena prvenstveno žrtvama rata. Naime, Međunarodni Crveni križ je i osnovan na poticaj Švicarca Henrija Dunanta, inspiriranog užasima krvoprolića kojima je sam svjedočio u Bitki kod Solferina 1859. godine.

Godine 1878. većina hrvatskog područja pripadala je Austrougarskoj Monarhiji. Zadar je pripadao austrijskoj polovici Monarhije, a Zagreb ugarskom dijelu (unutar kojeg je Hrvatska imala određenu autonomiju). Budući da po pravilima Međunarodnog Crvenog križa u jednoj državi može postojati samo jedan Crveni križ, Hrvatska nije imala vlastiti Hrvatski Crveni križ sve do 1991. kad se osamostalila od Crvenog križa Jugoslavije.

 

Komentari