Matija Vlačić Ilirik – značajni protestantski teolog

INFO1:

Jedan od štićenika Martina Luthera bio je Istranin Matija Vlačić Ilirik. Rodio se u Labinu 1520., a studirao u Veneciji, Švicarskoj i Njemakoj. Godine 1541. studirao je na prestižnom protestantskom sveučilištu u Wittenbergu. Njegov mentor na magisteriju bio je Melanchton. Nakon studija ostao je raditi na sveučilištu kao profesor hebrejskog i grčkog jezika.

Imao je ključnu ulogu u opstanku reformacijskog pokreta nakon Lutherove smrti. Napisao je i tiskao velik broja djela ne samo za njemačke nego i za slavenske zemlje. Zalagao se za osnivanje sveučilišta (Jena, Regensburg) na kojima bi slavenski studenti mogli slušati barem dio predavanja na svojim jezicima.

Matija Vlačić Ilirk bio je jedan od najplodnijih protestantskih pisaca. Njegove Magdeburške centurije u 13 knjiga predstavljaju prvu sustavnu povijest kršćanske crkve. Stoga se smatra utemeljiteljem znanstvenog područja crkvene povijesti. Okupio je velik broj stručnjaka i znanstvenika, dok je on preuzeo ulogu organizatora, pisca i urednika. Prvi svezak objavljen je 1559. u Baselu. Vlačićevo najznačajnije djelo svakako je Ključ svetog pisma, zbog čega se smatra utemeljiteljem protestantske hermeneutike (tumačenje spisa) i dogmatike (proučavanje temeljnih sadržaja vjere). Smatra je da za razumijevanje Božje riječi nije potrebno posredovanje Crkve nego dobro obrazovanje te da svaki vjernik za sebe mora pročitati i razumjeti Sveto pismo. U tom djelu navodi da postoje četiri glavna svjetska jezika: grčki, latinski, njemački i ilirski (kako se tada nazivao hrvatski).


Komentari