Carska krunidba Napoleona Bonapartea – 1804.

Napoleonov je carski ogrtač od baršuna težio gotovo 40 kilograma, a pridržavala su ga četiri careva pratioca. 

Drugog prosinca 1804. godine izvršena je svečana krunidba Napoleona za cara Francuza. Obavljeno je to u pariškoj katedrali Notre-Dame, u prisutnosti pape Pija VII. i nekoliko tisuća ljudi. Zanimljivo je da je francuski narod na referendumu izglasao da se Napoleona proglasi za cara. Motiv za to bio je prestiž koji je carska titula nosila u Europi, među državama koje su gotovo sve bile monarhijski uređene.

Za krunidbu je brižljivo pripremljen carski ornat (kruna, žezlo, mač). Primjerice, carev je ogrtač od baršuna težio gotovo 40 kilograma, a pridržavala su ga četiri careva pratioca. Car i carica prvo su pomazani, a zatim je papa trebao okruniti Napoleona. Međutim, Bonaparte je u tom trenutku sam uzeo krunu i stavio si je na glavu, a zatim je okrunio i caricu Jozefinu.


Komentari