4. broj

Tema broja: Atomsko doba – 70 godina superoružja
Lawrence od Arabije – legenda i stvarnost
Mongoli – zanemarena postignuća najvećeg carstva u povijesti
Španjolska gripa – strahovita epidemija koja je odnijela više života od I. svjetskog rata
Kineski zid – monumentalna obrambena građevina
Kraj rata koji je oblikovao svijet
Zemlja Punt – trgovački partner starog Egipta
Je li Marie Antoinette rekla: “Neka jedu kolače!”
Waffen SS – prvi borbeni koraci

 

 

 

Komentari