Zakonik dvanaest ploča

Zakonik dvanaest ploča (lat. Lex duodecim tabularum) je prva kodifikacija rimskog prava. Donesen je 451. pr. Kr. Zakonik je bio objavljen na rimskom forumu na 12 ploča. Sadržava pravila tadašnjeg običajnog prava. Nastao je kao rezultat borbe patricija i plebejaca, koji su se žalili da se pravom bave isključivo patriciji u vlastitu interesu te su preko tribuna postavili zahtjev da se pravo popiše i ozakoni. Nije sačuvan u cijelosti.

Komentari