Yankee

Od sredine 19. stoljeća Yankee je pejorativni naziv na američkom Jugu za sve Amerikance sa Sjevera (posebno za vojnike Unije u Američkom građanskom ratu). Vjerojatno potječe od nizozemskoga Janke (deminutiv od Jan), naziva koji se rabio za nizozemske doseljenike na tlu današnjega SAD-a.

Komentari