Templari

Templari su katolički viteški red utemeljen u Jeruzalemu 1119. Službeni naziv reda glasi Siromašni vitezovi Kristovi i Salomonova hrama. Utemeljio ga je Hugues de Payins sa sedmoricom francuskih vitezova. Red je dobio ime po prvom samostanu podignutu kraj Salomonova hrama (templum). Svrha je reda bila čuvanje svetih mjesta u Palestini i zaštita kršćanskih hodočasnika. Stekli su velike posjede i utjecali na politički život. Papa Klement V. ukinuo je 1312. templarski red. Red danas djeluje pod imenom Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani: Kršćanski viteški red jeruzalemskoga hrama, sa sjedištem u Jeruzalemu i međunar. Glavnim tajništvom u Kölnu. 

Komentari