Proboj

U kopnenim vojnim operacijama proboj je napadni manevar s ciljem probijanja kroz protivničke obrambene položaje ili proširenja stvorenog prolaza. Namjera može biti i osvajanje ciljeva u dubini i sl.

Komentari