Pektoral

Pektoral je prsni nakit, obično u obliku limene pločice. Mogu biti vrlo veliki i raznoliki. Pronađeni su u grobovima mnogih starih kultura. 

Komentari