Paludamentum

Paludamentum je u antičkome Rimu bio grimizni vojnički plašt. Nosio se poviše bojne opreme i bio je znak vrhovnoga zapovjednika. Od Augusta paludamentum je carski plašt (na vojnim pohodima), a u srednjem vijeku carski ili kraljevski plašt.

Komentari