Kuomintang

Kuomintang je Kineska nacionalna stranka. Nastala je 1912. sa svrhom stvaranja nove, demokratske kineske države. Pod utjecajem Sun Jat-sena, i uz pomoć sovjetskih komunista, stranka je bila reorganizirana 1924., kada je bila stvorena i armija Kuomintanga. Nakon Sun Jat-senove smrti vodstvo u stranci preuzeo je 1926. Čang Kaj-šek. Od 1928. do 1948. Kuomintang je bio vladajuća stranka u Kini.

Komentari