Jednoselci

Jednoselci su plemići s jednim selištem, vlasnici plemićkih dvoraca (curia nobilitaris), koji su sami sa svojom obitelji obrađivali zemlju. Jednoselci nisu imali kmetskih selišta, pa prema tome ni vlastelinske sudbenosti. U hrvatskim krajevima zvali su ih i šljivarima. Njihov na latinskom glasi nobiles unius sessionis.

Komentari