Hoplomahija

Hoplomahija je grčka riječ za borbu teškim oružjem. Označaval je sportski dvoboj s kopljem i mačem u helenističko doba. Hoplomahija se vježbala u gimnazijama. Rimljani su preuzeli ovu borilačku vještinu i iz nje razvili jedan oblik gladijatorske borbe. 

Komentari