Gradina

Gradine su ostatci naselja na uzvisinama koja su bila utvrđena i stalno naseljena. Budući da se u njima živjelo, sadržavale su i obmrambene i stambene elemente. Takva su se naselja gradila od prapovijesti do srednjeg vijeka. Tipični primjeri gradina u Hrvatskoj su iz ilirskog razdoblja, a građene su od velikih kamenih blokova. 

Piše: Marsela Alić

Komentari