Gildski socijalizam

Buchbinderwerkstatt, nach einer Zeichnung von T.Streich; Lithographie, um 1850 Original: Museum Europäischer Kulturen, Berlin Standort bitte unbedingt angeben!; Foto: Dietmar Katz;

Gildski socijalizam je britanski pokret koji je zastupao program upravljanja gospodarstvom putem radničke kontrole i na globalnoj razini putem nacionalnih sustava gilda. Teoretsku osnovu pokretu dao je Arthur J. Penty djelom Restauracija gildskoga sustava1906. Gilda je asocijacija proizvođača u svim granama gospodarstva, koja bi preuzela kontrolu i upravljanje gospodarstvom. Godine 1915. osnovana je Nacionalna gildska liga, koja je znatno utjecala na britanske sindikate.

Komentari