Edomiti

Edomiti su bili pripadnici starovjekovnoga semitskog nomadskog naroda koji je od 14. st. pr. Kr. živio na visoravni Edom. Ona se nalazi između Mrtvog mora i zaljeva Aqaba. Imali su svoju državu i ratovali protiv Judejaca. Judejski kralj David ih je pokorio, ali su se u 9. st. pr. Kr. oslobodili te pridružili judejskim neprijateljima. Uspjeli su prošiti svoj teritorij u narednim stoljećima. Međutim, u 2. st. pr. Kr.  vladar Judeje ih je osvojio i prisilno judaizirao.

Piše: Marsela Alić


Komentari