Despocija

Despocija je politički sustav u kojem se vlada despotski. Takve su bile robovlasničke monarhije starog Istoka: Babilon, Perzija i Egipat. One su dosegnule visok stupanj gospodarske i kulturne razvijenosti i raspolagale kompleksnim i golemim upravnim aparatom, koji je održavao centraliziranu vlast nad velikim prostranstvom s velikim brojem stanovnika. Monarh je imao neograničenu vlast te potporu crkve, vojske i birokracije. 

Komentari